Infosivu Sisältösivu Oulun kaupunki Keskustelusivu Palautesivu Mondonet

Kaupunkikortti yhdistäisi
palveluita samaaan muoviin

OULU 1997, PENTTI KIVIRANTA

Telematiikka on vielä uuden vuosituhannen alkaessa suurelle yleisölle vielä melko outo sana. Vuosituhannen vaihtuessa termi nousee kuitenkin yhä useammin esiin, ja sen sisältö paljastuu varsin arkiseksi tavallisten ihmisten palveluksi jokapäiväisissä toimissa matkustettaessa, kaupungin palvelulaitoksissa kuten parkkitaloissa asioitaessa, liikenteen ohjauksessa ja sen sellaisessa.

Telematiikan sisältö on laajempikin, mutta aluksi termiä käytettäneen lähinnä liikenteeseen liittyvänä. Liikenteen telematiikalla tarkoitetaan tietojen käsittelyä ja siirtämistä tietoliikennettä ja siihen yhdistettyä muuta tietotekniikkaa käyttäen liikenteen ja kuljetusten hyväksi.

Yksi telematiikan mukanaan tuoma hyödyke voi olla ns. kaupunkikortti. Se olisi pankkikortin kokoinen ja aivan sen näköinen "pienoistietokone", jossa on sekä tarkoitukseen sopiva käyttöjärjestelmä että muistia. Uusimmalla tekniikalla toteutettuna kortti ei olisi edes pankkikorttia paksumpi.

Korttiin voitaisiin yhdistää esimerkiksi bussien näyttökortti, sosiaalisten erityispalvelujen lupa, parkkitalokortti, kirjastokortti, ja ainakin kaupungin työntekijöille myös työpaikkaruokailun liput ja kulunvalvontailmaisin.

Kaupunkikorttia on kehitelty valtakunnallisessa projektissa, jota johti liikenneministeriö. Mukana projektiselvityksissä ovat Oulu, Pori ja pääkaupunkiseutu.

Oulusta projektin työhön osallistuvat suunnittelijat
Tapio Siikaluoma ja Erkki Martikainen Oulun kaupungin Teknisestä keskuksesta.

"Projektin alkuvaiheessa kartoitettiin jo olemassaolevia mahdollisuuksia sekä mietittiin mihin kaikkeen näitä mahdollisuuksia voidaan käyttää", selventää Tapio Siikaluoma.

"Liikenneministeriö kartoittaa nyt, missä tietotekniikkaa jo käytetään ja missä muualla sitä voisi käyttää. Yksinkertaistaen kyse ei ole sen kummemmasta kuin esimerkiksi lento-, juna- ja laivaliikenteessä jo totuttujen tietoteknisten palvelujen siirtämisestä maaliikenteeseen: katujen varsille, busseihin, henkilö- ja kevyen liikenteen palveluun."

Nyt selvitykset ovat valmiit ja tulokset hyödynnetään lähiaikoina.

Tietoa voidaan siirtää liikenteestä sen ohjaukseen, mutta myös joukkoliikenteen koordinaattorilta bussien sisälle. Busseissa voisi esimerkiksi olla taulu, johon syötetään matkustajille tärkeää tietoa juuri sen hetkisistä liikenne- yms. tilanteista. Tietoa voidaan jaella myös henkilöautojen kuljettajille ja kevyelle liikenteelle. Muuttuvia opasteita ja liikennemerkkejä on Suomessa jo ilmestynytkin teiden ja katujen varsille. Niiden ohjaus on mahdollista yhdistää yhä useampia eri muuttujia huomioon ottaviksi. Säätilatietoon voidaan yhdistää päivämäärään ja kellonaikaan perustuvat tilastot liikennemääristä useilta vuosilta, todelliset, sen hetkiset liikennevirrat jne.

Esimerkiksi RDS-radio, paikallistelevision optiset kaapelit, gsm-tukiasemat, satelliittinavigaattorit jne. ovat sitä tekniikkaa, jota voisi laajemminkin hyödyntää juuri liikenteen avuksi.

"Oulun kaupungilla on hyvät edellytykset lähteä nopeastikin mukaan tällaiseen kehitykseen, mikäli vain niin halutaan", kertoo Erkki Martikainen.Lähetä palaute
Kiitos!
© COPYRIGHT
Rosamondo Oy 1997-2005