Infosivu Sisältösivu Oulun kaupunki Keskustelusivu Palautesivu Mondonet
Asema-aukion hotellivisio siirtyy kauas tulevaisuuteen

Elämän Lankaa Hallituskadulle

Asematori
tornien sijasta

OULU 1997, PENTTI KIVIRANTA

"Keskustaa vuosia pelotellut 'Kävelykatupeikko' on väistymässä. Uusia kävelykatuja tai entisten laajentamista ei ole näköpiirissä. Uusi aika tuo mukanaan myös pehmeämmät arvot ja vapaamman ilmapiirin", lupaa kaupungininsinööri Mauri Myllylä jäädessään lähiaikoina eläkkeelle.

Vuosisadan lopussa toteutui muun muassa keskikaupunkialueen liikenteellistä kokonaisuutta määräävä Kauppatorin rakentaminen, mutta Hallituskadun "valmiiksi saattaminen" ja Asemakadun uudistaminen Tori- ja Kirkkokadun väliltä jäivät odottamaan 2000-lukua. Lisäksi on mahdollista että suunnittelukilpailun avulla selvitetään mitä tehdä Pakkahuoneenkadulle ja sen ympäristölle Rotuaarin ja Aleksanterinkadun välillä. Työt tarjoavat silmänruokaa ja helpottavat jalan ja pyörällä liikkumista. Autoliikenteen varpaille ei ole silti tarkoitus astua.

Oululainen ns. Elämän Lanka eli yhtenäinen elävä kulkureitti yhdistää vuosituhannen alussa Torin kävelykatujen ja Hallituskadun kautta asema-alueeseen ja Raksilan marketteihin. Elämän Langan päätepisteet ovat Tori ja matkareittien avautuminen sen kautta meriliikenteeseen, ja eteläpäässä Asematori ja Matkakeskus: rautatie- ja linja-autoreittien avautuminen maaliikenteeseen.

Mauri Myllylä pitää luontevana, että Elämän Langan molemmissa päissä olisi kaupunkikuvallisesti arvokkaat rakennuskokonaisuudet. Vuosituhannen viimeisen kymmenluvun alussa valmistuikin muutamaa vuotta aiemmin vallalla olleiden tavoitteiden mukainen, suurisuuntainen suunnitelma. Sen mukaan Pohjoisen ja Eteläisen alikäytävän välille rakennettaisiin rautatien molemmin puolin sekä osittain sen alle ja päälle laaja rakennuskokonaisuus tornihotelleineen: Oulun Matkakeskus. Tämä suunnitelma ei kuitenkaan silloin päässyt toteutumaan. Uuden vuosituhannen alussa siihen taidetaan kuitenkin palata, ainakin osittain.

Uusi visio: ei torneja, vaan asematori

Matkakeskus -suunnitelman on laatinut oululainen arkkitehtitoimisto Esko Puijola Oy. Suunnitelma on todella vahva visio, mutta taloudellisten mahdollisuuksien muututtua sen toteutuminen vienee aikaa. VR:n mukaan Oulu ei saa uutta rautatieasemaa ainakaan 15 vuoteen, joten Matkakeskus ei näytä toteutuvan vielä pitkään aikaan. "On erittäin epätodennäköistä, että suunnitelma tulisi sellaisenaan toteutumaan", arvelee reittipäällikkö Markus Lohikoski VR Osakeyhtiöstä. Kaupungininsinööri Mauri Myllylän ajatus on kehittää asema-alueen toimivuutta vaiheittain liikennepalvelukeskuksena. Samalla hänen mielestään pitäisi eheyttää rikkinäiseksi koettua aseman seutua. Lähitulevaisuuden visioon kuuluvat asematunnelin jatkaminen Rautatienkadun ali Postiaukiolle ja asematorin rakentaminen päälle. Suunnitelma toteutunee ainakin supistettuna.

Asematori toteutuu lähivuosina

Asematorista aiotaan nyt tehdä kaupunkikuvallisesti arvokas, kokonaan tai osittain katettu tila, joka olisi alkavan vuosituhannen tuoreita uudistuksia odoteltaessa asemarakennusta korvaava pääte Hallituskadulle.

Asematori tarjoaisi muun muassa keskitetysti taksipalvelut ja polkupyörien pysäköintipaikan. Asematorilta pääsisi liukuporrasyhteyttä pitkin asematunneliin. Toria rajaisivat asema-alueen säilyvät arvorakennukset palveluineen. Tunnelitasolle voitaisiin rakentaa tiloja matkakeskuspalveluille tai niiden oheispalveluille.


Asematorin rakentamisen yhteydessä tulisi myös parantaa asematunnelin ja päälaiturin välisiä "pullonkaularappusia". Hankkeen osapuolina olisivat VR, Oulun kaupunki ja oheispalvelujen toteuttajat.

Visio asematorista on Mauri Myllylän keskeinen näkemys asema-alueen kehittämisestä. Paras on hyvän vihollinen. Hyvää on pysyä maan pinnalla ja sen alla. Jos pyritään pilviin, poljetaan pahasti paikallaan. – Sitäkö varten on kyseisessä kohdassa nyt pukille nostettu vanha resiina, Mauri Myllylä naureskelee.

Millainen sitten olisi Oulun Matkakeskus, jos jo kertaalleen haudatut suunnitelmat toteutuisivat? Uuden nousukauden aikana nämä suunnitelmat ovat palanneet piirustuspöydille.

Suunnitelma käsittää uuden rautatieaseman lisäksi hotellitornin, matkailuinstituutin, linja-autoaseman, matkahuoltorakennuksen, pysäköintitalon sekä toimisto- ja liiketiloja.

Vanha rautatieasemarakennus on suojeltu, ja suunnitelmassa se myös säilyy. Muutoin vanha rakennuskanta saa väistyä. Suunnitelmaan on piirretty Hallituskadun päähän keskustan ja Raksilan tornitaloja yhdistämään nykyaikainen rautatieasema ja sen eteen asema-aukio.

Aseman pääaulan suuri, kaareva valokate olisi Matkakeskuksen tunnusmuoto. Se loistaisi asemalta kaikkiin suuntiin. Rautatieaseman korttelia halkoisivat jalankulkuyhteydet osin valokatteisina sisätiloina. Pääaula sisältäisi palvelu- ja myyntitiloja sekä liukuporrasyhteydet kerroksiin.Lähetä palaute
Kiitos!
© COPYRIGHT
Rosamondo Oy 1997-2005